Stichting Goede Doelen Winkel Nederweert

Over ons

De Goede Doelen Winkel verhuisde in 2009 naar het pand aan de Kerkstraat 76 te Nederweert (voormalig pand “De Smeet”) waarna de Stichting werd opgericht.

De winkel wordt gerund door 19 vrijwilligers die elk een dagdeel, geheel pro deo, werken in de winkel.

Op 1 januari 2014 kreeg de Stichting de ANBI-status.

Inmiddels weten velen de overzichtelijk ingerichte winkel te vinden. Jaarlijks kan de Stichting tussen de 15 en 19.000 euro verdelen over de diverse aangevraagde doelen. Dit zijn voornamelijk doelen uit de derde Wereld Landen. Daarnaast plaatselijke goede doelen zoals Hartslag voor Nederweert, Stg. Hospice Weert, Vluchtelingenwerk, Stg. Leergeld, Voedselbank Weert en de plaatselijke jeugdverenigingen en harmonieën. De jaarlijks toegekende doelen worden gepubliceerd in het weekblad en op Nederweert24.

De gelden zijn bijeengebracht door de verkoop van dameskleding, sieraden en schoenen. Ook handige en bruikbare spullen voor interieur en huishouden zijn aanwezig, inclusief prachtig serviesgoed ‘van oma’. Alles in goede staat. Ook kleinmeubelen, zoals bijzettafeltjes, kleine kastjes ed. zijn welkom in de winkel. Babyspullen, kinderwagens, zitjes en speelgoed worden ook veel verkocht. Boeken, mits in goede staat, zijn eveneens welkom.

Met kleine prijzen realiseren de vrijwilligers een groot resultaat.

Download hier de toekenning van de goede doelen 2020

Algemene informatie

Alle artikelen in de winkel zijn gratis verkregen. Regelmatig brengen mensen bruikbare goede spullen. De vrijwilligers van de stichting nemen deze bij gebleken bruikbaarheid en kwaliteit in om te verkopen in de winkel.

Kleding die niet in de winkel wordt verkocht gaat naar een goed doel. Artikelen die beschadigd zijn en niet verkocht kunnen worden, worden teruggegeven aan de eigenaar.

De stichting doneert jaarlijks aan lokale organisaties en aan goede doelen in de Derde Wereld aangedragen en behartigd door de lokale bevolking.  Het bestuur, bestaande uit Mia Gubbels,(voorzitter) Miep van de Mortel (secretaris) en Marleen van Schaijk (penningmeester) baseert de keuze op de zekerheidsgarantie dat het geld goed terecht komt. De uiteindelijke keuze van verdeling wordt gemaakt door het bestuur en de vrijwilligers gezamenlijk. De doelen worden aangevraagd via een formulier dat verkrijgbaar is in de winkel. Of via e-mail: gdwnederweert@gmail.com

Openingstijden:

  • Dinsdag van 13.30 tot 17.00 uur
  • Woensdag/donderdag/vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
  • Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur

Telefoon: 06 50601803

Kamer van Koophandel: 14120253

Postadres:  St. Antoniusplein 12, 6031 ED Nederweert

Bezoekadres: Kerkstraat 76, 6031 CJ Nederweert

RSI nummer: 8211.36.811

Goededoelenwinkel Nederweert gaat weer open

Gelukkig kunnen we na ruim 3 maanden gesloten te zijn geweest ivm corona-lockdown, weer open.

Dit gaat gebeuren op woensdag 8 juli 2020 om 10.00 uur.
De openingstijden van de winkel zijn dan weer als vanouds en wel op:

dinsdag van 13.30 tot 17.00 uur
woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op
Op maandag en zaterdag is de winkel gesloten.

In de Goededoelenwinkel aan de kerkstraat 76 te Nederweert, kunt u volop genieten van de mooie kledingcollectie. Daarnaast kun u een keuze maken uit schoenen en tassen, schilderijen, fleurige sjaals, servies, bestek, theepotten enz. Een groot assortiment aan huishoudelijke artikelen is te bewonderen
Gebruikt goed, mits in goede staat, is van harte welkom.
Alle kleding is welkom, minder goede kleding wordt niet verkocht maar krijgt van ons weer een bestemming voor een ander goed doel. De vrijwilligers werken geheel pro-deo en alle opbrengsten gaan naar een goed doel. Ook kleinmeubelen zoals tafeltjes, kleine kastjes, leuke stoelen e.d. krijgen een plek in onze winkel. Loop gerust eens binnen om een kijkje te nemen, geheel vrijblijvend, er zijn leuke dingen te koop, ook voor verjaardagen en feestjes of voor uw hobby. De sfeer is fijn en de indien nodig zijn onze vrijwilligers u graag van dienst.

Uiteraard hanteren wij de corona-maatregelen. Dit houdt in dat spullen die gebracht worden rechtstreeks naar het magazijn gaan. We verzoeken dan ook om alleen goede artikelen te brengen die verkoopbaar zijn. Er mogen maximaal 5 klanten in de winkel aanwezig zijn, zelf verpakkingsmateriaal meebrengen, contante betaling en pinnen is niet mogelijk.
De toonbank is afgeschermd tbv de veiligheid van de vrijwilligers.
Voor meer informatie: zie onze website: www.gdwnederweert.nl

Wij hopen u vanaf 8 juli weer te mogen begroeten.

Bestuur en vrijwilligers Goededoelenwinkel.

 

Beleidsplan

Beleid volgens statutaire doelstelling

De Stichting heeft ten doel het door verkoop van gratis verkregen goederen, zoals gebruiksartikelen, kleding of anderszins, gelden te verkrijgen welke geheel zullen worden besteed aan ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld, kinderprojecten in Nederland en regionale projecten op het sociale vlak. De Stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken en de medewerkers werken geheel belangeloos.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

  • Voorzitter: mevrouw M.H.J. Gubbels-Rulkens
  • Secretaris: mevrouw M.J.G. Van de Mortel-Tinnemans
  • Penningmeester: mevrouw M.H.M. van Schaijk-Janssen
  • E-mailadres: gdwnederweert@gmail.com

Medewerkers:

Vrijwilligers, alsmede de bestuursleden, zetten zich gedurende een dagdeel per week in voor de winkel en zijn dan als zodanig aanwezig in de winkel gedurende de openingstijden.

Per dagdeel zijn 2 personen aanwezig in de winkel.

Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur zullen de vrijwilligers om niet verkregen goederen, kleding, servies en kleine huishoudelijke apparaten, aannemen en van prijs voorzien. De goederen worden in de winkel netjes en ordelijk uitgestald en de vrijwilligers  zorgen ook voor het schoonhouden van de winkel.

Financiën

De penningmeester stelt maandelijks het financiële overzicht van de in- en uitgaven ter beschikking aan bestuur en vrijwilligers.

Jaarlijks wordt een staat van baten en lasten opgemaakt.

Aan de hand van de inkomsten worden de aangevraagde projecten besproken met bestuur en vrijwilligers.

Eenmaal per jaar worden de ingediende verzoeken tot een gift in een gezamenlijke vergadering met de vrijwilligers besproken. De gelden worden in overleg toegekend per project, waarvan de indiener binnen een week bericht krijgt, waarna het geld aan het betreffende project wordt overgemaakt. Een overzicht hiervan is openbaar.

Vergoeding bestuursleden en vrijwilligers

De bestuursleden en vrijwilligers werken geheel belangeloos en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alle inkomsten gaan naar Goede Doelen zoals omschreven in de doelstelling met aftrek van huurkosten en energiekosten.

Aldus vastgesteld:

Nederweert, april 2020.

Financieel overzicht

Goede Doelen Winkel Nederweert Jaaroverzicht 2019, RSI nummer 8211.36.811

Inkomsten
Uitgaven
Stortingen via bank
38996,03
Donaties
16000
Bankkosten
154,25
Huur pand
12250,65
Kosten gas / licht
1364
Kosten WML
98,32
OZB + riool
611,83
Totalen:
38996,03
30479,05
Totaal overzicht
Saldo bank 1-1-2019
15710,69
Uitgaven
30479,05
Opbrengsten
38996,03
Saldo bank 31-12-2019
24227,67
Totalen
54706,72
54706,72
Spaarrekening
Saldo 1-1-2019
2693,64
Saldo 31-12-2019
2693,91

Download hier het gespecifeerde overzicht:

Contact

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door het contactformulier in te vullen of ons te bellen.

Bezoekadres

Bezoekadres: Kerkstraat 76, 6031 CJ Nederweert