Stichting Goede Doelen Winkel Nederweert

Over ons

De Goede Doelen Winkel verhuisde in 2009 naar het pand aan de Kerkstraat 76 te Nederweert (voormalig pand “De Smeet”) waarna de Stichting werd opgericht.

De winkel wordt gerund door vrijwilligers die elk een dagdeel, geheel pro deo, werken in de winkel.

Op 1 januari 2014 kreeg de Stichting de ANBI-status.

Inmiddels weten velen de overzichtelijk ingerichte winkel te vinden. Jaarlijks kan de Stichting tussen de 15 en 19.000 euro verdelen over de diverse aangevraagde doelen. Dit zijn voornamelijk doelen uit de derde Wereld Landen. Daarnaast plaatselijke goede doelen zoals Hartslag voor Nederweert, Stg. Hospice Weert, Vluchtelingenwerk, Stg. Leergeld, Voedselbank Weert en de plaatselijke jeugdverenigingen en harmonieën. De jaarlijks toegekende doelen worden gepubliceerd in het weekblad en op Nederweert24.

De gelden zijn bijeengebracht door de verkoop van dameskleding, sieraden en schoenen. Ook handige en bruikbare spullen voor interieur en huishouden zijn aanwezig, inclusief prachtig serviesgoed ‘van oma’. Alles in goede staat. Ook kleinmeubelen, zoals bijzettafeltjes, kleine kastjes ed. zijn welkom in de winkel. Babyspullen, kinderwagens, zitjes en speelgoed worden ook veel verkocht. Boeken, mits in goede staat, zijn eveneens welkom.

Met kleine prijzen realiseren de vrijwilligers een groot resultaat.

Algemene informatie

Openingstijden:

– Dinsdag van 13.30 tot 17.00 uur

– Woensdag/donderdag/vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur

– Telefoon: 06 50601803

De winkel wordt gerund door 17 vrijwilligers, die elk een dagdeel werken.

Er wordt altijd gewerkt met minimaal 2 personen tegelijk.

Gebruikt goed, zoals kleding, kleine huishoudelijke artikelen kunnen gebracht worden mits in goede staat. De vrijwilligers behouden zich het recht voor om niet verkoopbare spullen mee terug te geven.

De vrijwilligers zorgen voor netheid en orde in de winkel.

Eenmaal per kwartaal wordt de gehele winkel gepoetst door alle vrijwilligers.

De vrijwilligers werken geheel belangeloos en ontvangen geen vergoeding.

Nummer Kamer van Koophandel: 14120255

Postadres: St. Antoniusplein 12, 6031 ED Nederweert

Bezoekadres: Kerkstraat 76, 6031CJ Nederweert

OPBRENGST GOEDEDOELENWINKEL WEER GESTEGEN!

De Goede Doelen Winkel aan de Kerkstraat 76 in Nederweert zet zich al bijna  15 jaar in voor goede doelen in de derde Wereld en plaatselijke maatschappelijke doelen. De opbrengst is dit jaar weer fantastisch! De vrijwilligers zetten zich geheel belangeloos in om dit te realiseren. Over het jaar 2022 kunnen we ruim € 17.000,– verdelen  over de aangevraagde doelen. De vrijwilligers hebben hun uiterste best gedaan om dit geld bij elkaar te krijgen via de verkoop van mooie, leuke spullen, huishoudelijke artikelen en kleding.  Er kan volop gesnuffeld worden in de winkel. Het aanbod is divers en de prijzen zijn klein.

De opbrengst van de verkochte spullen gaat naar maatschappelijke doelen, aangevraagd door mensen uit de regio. Zij zetten zich in voor maatschappelijke doelen in de derde wereld en gaan zelf met het toegekende geld naar het gebied waar de steun nodig is. Hierdoor zijn wij er van overtuigd dat het geld op de juiste plaats terecht komt.

De bezoeker aan de winkel ziet een mooie net opgeruimde winkel met een ruim aanbod aan kleding, voor het merendeel dameskleding, sieraden en schoenen. Ook handige en bruikbare spullen voor interieur en huishouden en klein speelgoed, zijn aanwezig, inclusief prachtig serviesgoed ‘van oma’. Zelfs opa’s en oma’s kopen kinderspullen voor hun kleinkinderen en ook voor een cadeautje of iets leuks voor de kinderen kan men terecht in de winkel.

Alle spullen in de winkel worden gratis gedoneerd. De vrijwilligers nemen de gebruikte spullen in ontvangst voor de verkoop, mits deze in goede staat zijn. Met kleine prijzen realiseren de vrijwilligers een groot resultaat. Kleding die niet in de winkel wordt verkocht, gaat naar de kledingcontainer bij Boerderijwinkel Linders-Wijen in Strateris. of fam.  Van Eijk op de Hoofstraat waar deze opgehaald wordt door de Salvatoriaanse Hulpactie. Zij ondersteunen projecten van missionarissen, missiezusters, ontwikkelingshelp(st)ers en plaatselijke doelen zoals de Venezuela werkgroep en het adoptiefonds van Pater Konings.

De stichting Goededoelenwinkel doneert jaarlijks aan doelen in de derde Wereld landen alsook kleine bedragen aan lokale organisaties zoals Scouting, Jong Nederland, en de harmonieën die de gehele bevolking dienen.

Het bestuur, bestaande uit de dames Mia Gubbels, Nel Klapwijk, en Marleen van Schaijk,  baseert de keuze op de zekerheidsgarantie dat hun (dus uw) geld goed terecht komt. Daarom kiezen zij samen met de vrijwilligers voor doelen waarvan de belangen door Nederweerter mensen worden behartigd.

Donaties 2023

Stichting Adadyia, vertegenwoordigd door Doortje Linders uit Nederweert-Eind, die geld rechtstreeks doneert voor verbetering van de positie van vrouwen in Burkina Faso. Verdere donaties zijn voor projecten in de Derde Wereld, zoals het Centrum voor Geestelijk gehandicapten in Benin van de Stichting Vrienden van Toyo. Ook ondersteund worden projecten in Gambia (Kinderarts Pa Bojang) (door Peter Stultiens)  en Cuba (Cuba Adelante) die zich richten op de inkoop van medicatie en hulpgoederen voor moeders en kinderen. Stichting Leergeld in Weert heeft een donatie ontvangen, evenals de Hospice, Thera Meertens, Repair café, Zonnebloem, huiskamerprojecten Ospel en Nederweert en Stichting Minima i.o. Nederweert,  Stichting PSW, Voedselbank, Zorgcentrum St. Joseph.  Totaal € 17.000,–.

Openingstijden winkel: dinsdag 13.30-17.00 uur en woensdag, donderdag en vrijdag van 10 -17.00 uur. Voor meer informatie zie onze website: www.gdwnederweert.nl

Bestuur Stichting Goededoelenwinkel Nederweert.

Goededoelen Winkel scoort ondanks Corona toch nog 10.000 euro!

De Goede Doelen Winkel aan de Kerkstraat 76 in Nederweert bestaat inmiddels bijna 13 jaar. De opbrengst voor de goede doelen is dit jaar door de coronaperikelen, minder dan vorige jaren. Ondanks de sluiting gedurende ruim 5 maanden kunnen we toch nog 10.000 euro verdelen over de aangevraagde doelen.

De vrijwilligers hebben hun uiterste best gedaan om toch nog wat geld bij elkaar te sprokkelen via de verkoop van mooie, leuke spullen en kleding. Er kan volop gesnuffeld worden in de winkel. Het aanbod is divers en de prijzen zijn klein. Ook voor een verjaardagscadeau of leuk speelgoedje kan men terecht in de winkel. Gun kleding en leuke gebruikte spullen een tweede leven.

De opbrengst van de verkochte spullen gaat naar maatschappelijke doelen, aangevraagd door de plaatselijke bevolking. Zij zetten zich in voor maatschappelijke doelen in de derde wereld en gaan zo nodig zelf met het toegekende geld naar het gebied waar de steun nodig is. Hierdoor zijn wij er van overtuigd dat het geld op de juiste plaats terecht komt.

De bezoeker wordt verrast met een mooi aanbod aan kleding (voor dames en soms ook voor heren), sieraden en schoenen. Ook handige en bruikbare spullen voor interieur en huishouden zijn aanwezig, inclusief prachtig serviesgoed ‘van oma’. Er is nog behoefte aan kleine meubelen, babyspullen (zoals kinderwagens, zitjes en klein speelgoed) en boeken in goede staat. Met het internet van nu zijn encyclopedieën uit, daarmee kunt u inzamelaars van oud papier blij maken. Alle spullen in de winkel worden gratis gedoneerd. De vrijwilligers nemen de gebruikte spullen in ontvangst voor de verkoop, mits deze in goede staat zijn. Met kleine prijzen realiseren de vrijwilligers een groot resultaat. Kleding die niet in de winkel wordt verkocht, gaat naar de kledingbak op Strateris, fa. Linders, waar deze opgehaald wordt door de Salvatoriaanse Hulpactie die projecten van missionarissen, missiezusters, ontwikkelingshelp(st)ers en plaatselijke doelen zoals de Venezuela werkgroep en het adoptiefonds van Pater Konings ondersteunt.

De stichting Goededoelenwinkel doneert jaarlijks aan doelen in de derde Wereld landen alsook kleine bedragen aan lokale organisaties zoals Scouting, Jong Nederland en de harmonieën.

Het bestuur, bestaande uit, Mia Gubbels, Nel klapwijk en Marleen van Schaijk baseert de keuze op de zekerheidsgarantie dat hun (dus uw) geld goed terecht komt. Daarom kiezen zij en de vrijwilligers voor doelen waarvan de belangen door Nederweerter mensen worden behartigd.

Donaties 2021
Stichting Adadyia, vertegenwoordigd door Doortje Linders uit Nederweert-Eind, die geld rechtstreeks doneert voor verbetering van de positie van vrouwen in Burkina Faso. Verdere donaties zijn voor de kleinschalige lokale projecten in de Derde Wereld, zoals het Centrum voor Geestelijk gehandicapten in Benin van de Stichting Vrienden van Toyo. Ook ondersteund worden projecten in Gambia (Kinderarts Pa Bojang) en Cuba (Cuba Adelante) die zich richten op de inkoop van medicatie en hulpgoederen voor moeders en kinderen. Ook Stichting Leergeld in Weert heeft een donatie ontvangen, evenals de Hospice, Repair café, Zonnebloem, H. Hartbeeld Ospel en huiskamerproject Ospel, Zonnebloem, Kerstpakkettenactie Stichting Minima en Vluchtelingenwerk Nederweert.

Openingstijden:
dinsdag 13.30-17.00 uur en woensdag, donderdag en vrijdag van 10 -17.00 uur. Momenteel is de winkel ivm corona tijdelijk gesloten tot nadere maatregelingen. Voor meer informatie zie onze website: www.gdwnederweert.nl

Beleidsplan

Beleid volgens statutaire doelstelling

De Stichting heeft ten doel het door verkoop van gratis verkregen goederen, zoals gebruiksartikelen, kleding of anderszins, gelden te verkrijgen welke geheel zullen worden besteed aan ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld, kinderprojecten in Nederland en regionale projecten op het sociale vlak. De Stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken en de medewerkers werken geheel belangeloos.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

  • mevrouw M.H.J. Gubbels-Rulkens
  • mevrouw P.G. Klapwijk
  • mevrouw  Marleen van Schaijk
  • E-mailadres: gdwnederweert@gmail.com

Medewerkers:

Vrijwilligers, alsmede de bestuursleden, zetten zich gedurende een dagdeel per week in voor de winkel en zijn dan als zodanig aanwezig in de winkel gedurende de openingstijden. Per dagdeel zijn 2 personen aanwezig in de winkel. In totaal zijn we met 17 vrijwilligers.

Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur zullen de vrijwilligers om niet verkregen goederen, kleding, servies en kleine huishoudelijke apparaten, aannemen en van prijs voorzien. De goederen worden in de winkel netjes en ordelijk uitgestald en de vrijwilligers  zorgen ook voor het schoonhouden van de winkel.

Financiën

De penningmeester stelt maandelijks het financiële overzicht van de in- en uitgaven ter beschikking aan bestuur en vrijwilligers.

Jaarlijks wordt een staat van baten en lasten opgemaakt.

Aan de hand van de inkomsten worden de aangevraagde projecten besproken met bestuur en vrijwilligers.

Eenmaal per jaar worden de ingediende verzoeken tot een gift in een gezamenlijke vergadering met de vrijwilligers besproken. De gelden worden in overleg toegekend per project, waarvan de indiener binnen een week bericht krijgt, waarna het geld aan het betreffende project wordt overgemaakt. Een overzicht hiervan is openbaar.

Vergoeding bestuursleden en vrijwilligers

De bestuursleden en vrijwilligers werken geheel belangeloos en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alle inkomsten gaan naar Goede Doelen zoals omschreven in de doelstelling met aftrek van huurkosten en energiekosten.

Aldus vastgesteld:

Nederweert, februari 2021

Financieel overzicht

Goede Doelen Winkel Nederweert Jaaroverzicht 2022, RSI nummer 8211.36.811

Inkomsten
Uitgaven
Opbrengst verkoop winkel
30336,38
Donaties
13800,00
Bankkosten
599,33
Huur
11629,33
Essent
143,71
Water
111,26
OZB + riool
656,26
Div. Kosten Winkel
296,03
Totaal inkomsten 2021
30336,38
27235,92
Inkomsten
Uitgaven
Stortingen via bank
19852,90
Donaties
19000,00
Retour Energiemaatschappij
321,12
Bankkosten
169,15
Huur pand
9143,70
Kosten gas / licht
950,00
Kosten WML
90,58
OZB + riool
658,92
Div. Kosten Winkel
1172,35
Totalen:
20174,02
31184,70
Totaal overzicht
Saldo bank 1-1-2020
24227,67
Uitgaven
31184,70
Opbrengsten
20174,02
Saldo bank 31-12-2020
13216,99
Totalen
44401,69
44401,69
Spaarrekening
Saldo 1-1-2020
2693,91
Saldo 1-1-2021
2694,18

Download hier het gespecifeerde overzicht:

Contact

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door het contactformulier in te vullen of ons te bellen.

Bezoekadres

Bezoekadres: Kerkstraat 76, 6031 CJ Nederweert